Thursday, 16 April 2009

Ilustracja do Przekroju
Artykuł " Myśleć jak zabójca" 16.04.2009